Методики за Оценка

Съществуването на специализирани методики за оценка на енергийните спестявания е важно условие за въвеждане на финансов механизъм за търговия с енергийни спестявания.

За издаване на удостоверения за реализирани енергийни спестявания – наречени „бели” сертификати е необходима стандартизирана система за обективно и независимо оценяване на постигнатите спестявания от изпълнение мерки по енергийна ефективност. За целта е задължително разработването и въвеждането на специализирани методики за оценка на спестяванията. Този проблем е частично уреден в действащото законодателство, но към настоящия момент е трудно да се ускори поради липса на финансов ресурс.