Обучения на енергийни мениджъри

Ефективното въвеждане на финансов механизъм в областта на енергийната ефективност изисква постигането на обем от изпълнени мерки по енергийна ефективност, които да са планирани и изпълнени по оптимален начин.

Постигането на задоволителен обем от изпълнени мерки по енергийна ефективност зависи пряко от подготовката и капацитета на персонала на предприятията и от възможностите на съответните енергийни мениджъри да планират и да ръководят изпълнението. Недостатъчната подготовка на енергийните мениджъри в промишлените системи на този етап не позволява пълното усвояване на наличния им енергоспестяващ потенциал.