Семинари

 

 

 

Чрез семинарите се цели информиране на всички задължени лица от ЗЕЕ и компаниите от енергийния сектор за създадените нови финансови механизми за поощряване на изпълнението на мерки по енергийна ефективност.

График за провеждане на семинари:

Плевен – 12.05.2015 (вторник)

Х-л Ростов

http://www.rostov.bg/hotel_tour/hotel_tour.php

Пловдив – 15.05.2015 (петък)

Х-л Империал

http://www.hotelimperial.bg

Русе – 19.05.2015 (вторник)

1/ Х-л Вега

http://www.konferentnazalaruse.com/gallery.html

Варна – 21.05.2015 (четвъртък)

Хотел Черно Море

www.chernomorebg.com

Бургас – 22.05.2015 (петък)

Хотел Мираж

http://www.mirage-bs.com

София – 26.05.2015 (вторник)

НДК, зала 8

http://ndk.bg/zala-8