Модел за България Д3

ДОКЛАД за предложение на модел за България.

Анализи и прогнози ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ в Република България

ДОКЛАД за предложение на модел за България.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МОДЕЛ . ВАРИАНТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ У НАС