Обучения на служителите на АУЕР

ИНФОРМАЦИОННИ ПАКЕТИ: ТЪРГОВИЯ С БЕЛИ СЕРТИФИКАТИ, ПРОЦЕДУРИ И ДЕТАЙЛИ НА ПРЕДЛОЖЕНАТА СХЕМА

Резултатите от предвидените в проекта дейности не могат да бъдат оптимално постигнати, ако не е налице съответния обучен персонал, който да бъде в състояние да ги използва.