ВСИЧКО ОКОЛО НАС ПОМАГА

май 27, 2015 |

Информационна кампания на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за създаване на предпоставки за въвеждане на нови финансови инструменти – БЕЛИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ

 

На 26.05.2015 в Зала 8 на НДК се проведе заключителният семинар от информационната кампания на АУЕР за създаване на предпоставки за въвеждане на нови финансови инструменти – БЕЛИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ, реализирана в рамките на Оперативна Програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейски фонд за Регионално развитие. .

Семинарът в София беше посетен от над 60 заинтересовани лица от различни професионални сектори, които взеха активно участие в дискусионните панели на събитието.

Подобно на останалите успешно проведени събития в 6-те района на планиране в България (Плевен, Пловдив, Русе, Варна и Бургас), основни теми на вчерашния семинар и представящите ги лектори бяха както следва:

„Модел за прилагане на Търговия с бели сертификати в България: Инструмент за постигане на енергийни спестявания, ключови предимства“ – ПЛАМЕН ДИЛКОВ (Изпълнителен директор на ПВБ ПАУЪР БЪЛГАРИЯ АД, Председател на Управителния съвет на БЪЛГАРИЯ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД, Вицепрезидент на КОНФИНДУСТРИЯ БЪЛГАРИЯ)

 „Конкурентна европейска индустрия, Директива за енергийна ефективност – българската специфика“МИХАЕЛ ДЕЛИЙСКИ (Експерт от Българска стопанска камара)

„Фонд Енергийна ефективност и възобновяеми източници – партньор при финансирането на проекти за повишаване на енергийната ефективност” ДИМИТЪР ДУКОВ (Изпълнителен директор на Фонд ЕЕ и ВИ)

Останалите 5 събития в страната също предизвикаха огромен интерес сред всички заинтересовани страни, ситуирани в различните райони на България. Семинарите се радваха на интерес и от регионалните журналисти, които посетиха специално организираните за тях кратки пресконференции преди всяко събитие извън София, с цел лекторите от семинарите да им предоставят на живо детайлна информация за проекта, както и да дадат интервюта на всички желаещи.

С това първият етап от информационната кампания приключи успешно и постигна поставените си цели от АУЕР да насърчи в този механизъм да вземат участие не само задължените според проекто-закона на ЗЕЕ лица, а и всички други заинтересовани страни, които желаят да инвестират в подобряване качеството си на живот, предприемайки различни мерки за енергийно спестяване, както и да предизвика публичен интерес в медийното пространство по темата.

 

Информационната кампания се осъществи със съдействието на:

Фонд ЕЕ и ВИ

Българска стопанска камара

България Инженеринг ЕАД

 

Медийни Партньори:

Bulgaria on Air TV

БНТ

БНР

Евроком

TLL MEDIA GROUP (списание „Energy Review”, Powerindustry-bulgaria.com, Industryinfo.bg)

Publics.bg

Списание “Facilities”

Energyworldmag.com

Investor Media Group (Investor.bg, Dnes.bg, Bulgaria on Air)

3bay Media Group (Inews.bg, Econ.bg, 3e-news.bg)

Netinfo Media Group (Vesti.bg, Pariteni.bg)

Вестник „Сега“

Вестник „Стандарт“

Публикувано в: Новини